Redactie boek

Schrijf je boek 4

Waarom de redactie van jouw boek nodig is
Ook al lees je jouw manuscript honderd keer, er zullen altijd alinea’s of zinnen in blijven staan die voor je lezer niet in eerste instantie duidelijk zijn. Tekstgedeeltes die voor jou vanzelfsprekend en helder zijn maar de lezer de kans geven om af te haken, om jouw boek weg te leggen… En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je hebt als vrije auteur jouw boek geschreven omdat je iets te vertellen hebt: jouw visie, jouw methodiek, jouw levensverhaal, jouw ervaringen. Jij wilt iets overbrengen, iets delen en daarom moet jouw boek gelezen worden!

Jouw boek moet gelezen worden!
Een kritische en deskundige redactie is dan ook onontbeerlijk voor de kwaliteit van jouw boek. Een redacteur helpt je bij het aanscherpen van je manuscript. Is het logisch en overtuigend wat er staat? Is het consequent met wat je eerder schreef? Houd je als auteur de rode draad stevig vast? Of moet er juist in de opbouw van je manuscript iets veranderd worden of wellicht worden weggelaten dan wel toegevoegd? Ook wordt er bij de redactie van jouw boek gelet op zaken als een goede alinea- en zinsopbouw, de samenhang tussen paragrafen en wordt er gekeken of de titels van hoofdstukken en paragrafen adequaat zijn.

Professionele redactie voor een succesvol boek
Een manuscript dat geredigeerd is door een ervaren boekredacteur is inhoudelijk sterk en goed verzorgd. Redactie is niet alleen een ‘must’ als je jouw boek wilt aanbieden bij een uitgever, maar zeker ook als je een boek in eigen beheer wilt uitgeven. Laat de redactie van jouw manuscript uitvoeren door een professional, iemand die je uitgebreider kan helpen dan alleen tekstueel. Die met je meedenkt en adviezen geeft.
Want jij wil toch met jouw boek lezers bereiken? Jij wilt toch ook graag een succesvol boek uitbrengen?

Mijn redactie: oog voor detail én de grote lijn
Met kennis van zaken, zorgvuldigheid en oprechte betrokkenheid doe ik de redactie van jouw non-fictieboek. Of je nu een beginnende of ervaren auteur bent, ik doe het graag. Ik heb oog voor detail en tegelijkertijd hou ik de grote lijn in de gaten. Ik ben kritisch, ‘streng’ en eerlijk, maar ook altijd opbouwend. Ik heb hart voor jouw boek.

De Eerste Blik – Mijn werkwijze
De eerste kennismaking met mijn werkwijze wat betreft het beoordelen en redigeren van jouw boek is dat ik (een deel van) jouw manuscript ontvang: op basis van de inhoudsopgave, een of twee hoofdstukken van het manuscript of een ander representatief deel (in totaal maximaal 7000 woorden) verken ik vervolgens de kwaliteit.
Binnen tien werkdagen ontvang je feedback en schrijfadvies ‘in de kantlijn’ en in de tekst zelf. Zodat je daar als auteur sowieso mee aan de slag kunt.
Ook maak ik een ‘leesrapport’ met zowel inhoudelijke als tekstuele opmerkingen. Opmerkingen waarmee je uiteraard ook in de overige hoofdstukken je voordeel mee kunt doen.
In de begeleidende offerte geef ik beargumenteerd aan of het ‘een lichte redactie’ wordt, ‘een normale redactie’ betreft, een ‘intensieve redactie’ of dat het manuscript wellicht herschreven dient te worden.
Bovendien maakt een persoonlijk adviesgesprek van maximaal anderhalf uur deel uit van de Eerste Blik. Telefonisch, online of op locatie, worden de globale uitgeefmogelijkheden na redactie besproken.

Voor deze Eerste Blik hanteer ik een speciaal tarief: € 449,00 exclusief btw. Als we besluiten te gaan samenwerken en ik het complete manuscript ga redigeren, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de eerste factuur van het afgesproken redactietraject.

Wil je gebruik maken van mijn aanbod en kies je voor een Eerste Blik, klik dan hier en laat het me weten.


Redactietraject
Voor de
redactie van jouw manuscript hanteer ik een woordtarief, een bepaald bedrag per woord afhankelijk van de ‘mate van redactie’, zoals weergegeven in de offerte. (zie hierboven, De Eerste Blik).

Het redactietraject bestaat uit drie fasen:

  1. Redactie 
   Je levert je volledige manuscript bij mij in en ik ga dat vervolgens redigeren. Tekstuele wijzigingen worden in de tekst aangegeven, de meer inhoudelijke opmerkingen of vragen, worden in de kantlijn geplaatst.
  2. Auteurscoaching
   De geredigeerde versie van jouw manuscript stuur ik je binnen 15 werkdagen retour. Daarna volgt binnen 10 werkdagen een gesprek van maximaal anderhalf uur, live of via Zoom, waarin ik het een en ander toelicht, zodat je slagvaardig en heel gemotiveerd (!) mijn feedback kunt verwerken. Ook geef ik in dit gesprek aan wat de mogelijkheden en kansen zijn die ik zie wat betreft marketing en promotie van jouw boek.
  3.  Eindredactie
   Na de eerste twee stappen ga je zelf nogmaals aan de slag met jouw manuscript. Zodra je daarmee klaar bent, ga ik deze definitieve conceptversie nog een keer helemaal door. Ik bekijk of de opmerkingen zijn verwerkt en waar in de tekst nog verbeteringen mogelijk of wenselijk zijn. Het kan dus zijn dat ik je als auteur nogmaals adviseer om aanpassingen te doen in jouw manuscript.

Redactie boek nodig? Laat je boek redigeren door iemand met verstand van zaken. Een professionele redacteur die je helpt om van jouw manuscript een topper te maken; een boek dat het waard is om te worden uitgegeven, een boek waar je als auteur echt trots op kunt zijn! Ik ben zo’n redacteur! 

Maak vandaag nog een afspraak zodat wij kunnen bespreken wat mijn redactiewerk voor jouw manuscript kan betekenen.

Van onderstaande boeken heb ik de redactie gedaan:
Leiden met een leeg hoofd

Leiden met een leeg hoofd

Een notaris bewandelt het innerlijke pad van eenheid.
Casper Jones
Paperback. ISBN: 978 90 83298 41 2
Mijn reis naar binnen

Mijn reis naar binnen

Jouw weg naar een Vrije Geboorte.
Anna Myrte Korteweg & Jilke Pet
Paperback. ISBN: 978 94 92783 18 9
De keuken van het hart

De keuken van het hart

Een unieke kijk op gastvrij koken.
Ad Maas
Hardcover. ISBN: 978 94 62664 68 5
UIt de kluwen

Uit de kluwen

Een autobiografisch verhaal over opgroeien in onveiligheid en verwarring.
Anne Van der Kaaden-Bouman
ISBN paperback:  978 94 92783 20 2 
ISBN e-boek: 978 94 92783 11 0 

Vrije Geboorte - Cover

Vrije geboorte

Volledig herziene editie.
Anna Myrte Korteweg
ISBN paperback: 978 94 92783 02 8
ISBN e-boek: 978 94 92783 08 0 
Leven in de Kanteltijd Cover

Leven in de Kanteltijd

Op weg naar een tijdperk van wijsheid en liefde.
Tanja Abbas
Paperback. ISBN: 978 94 92783 01 1
Lanceren kan je leren
Lanceren kan je leren

Voor ondernemende internet….

Marjan Crabtree & Denise Hulst
Paperback. ISBN: 978 90 82203 25 7
de-ziener-lars-muhl

De Ziener

Deel 1 van Het O Manuscript.
Lars Muhl
BRES, Edicola Publishing
Paperback. ISBN: 78 94 92199 49 2
de-magdaleen-lars-muhl
De Magdaleen

Deel 2 van Het O Manuscript.

Lars Muhl
BRES, Edicola Publishing
Paperback. ISBN: 978 94 92199 96 6
De Graal omslag

De Graal
Deel 3 van Het O Manuscript.

Lars Muhl
BRES, Edicola Publishing
Paperback. ISBN: 978 94 92500 11 3
in-de-voetsporen-van-de-heldin-edith-de-wit

In de voetsporen van de heldin

Ontdek stap voor stap het verhaal van je eigen leven.
Edith de Wit
S2 Uitgevers
Paperback. ISBN: 978 90 80964 99 0
eigen-koning-worden-marjolein-doesburg

Eigen koning worden
Zoektocht naar de alchemie van alledag.

Marjolein Doesburg
Uitgeverij MultiLibris
Paperback. ISBN: 978 94 60000 17 1
eten-voor-je-leven-susan-vroemen

Eten voor je leven
Met de kennis van nu en de wijsheid van toen.

Susan Vroemen
Uitgeverij Akasha
Paperback. ISBN: 978 94 60151 61 3