Auteurscoach

redacteur

There is no greater agony than bearing an untold story inside you.
― Maya Angelou
Veel auteurs worstelen tijdens het schrijven van hun boek. Met inspiratie, met de juiste aanpak, met de vorm of indeling, of … met zichzelf. Het schrijven van een boek is vaak een eenzaam proces, je kan je kwetsbaar of onzeker voelen en je hebt geen collega’s om op terug te vallen. Voor auteurs in spe vaak redenen, ondanks dat ze een geweldig boekidee hebben, om er niet aan te beginnen. Stel het niet langer uit en start wel met het schrijven van jouw boek! Ik ben er om je te helpen en jouw ideeën om zetten in een boek dat voor je werkt.
Auteurscoach
Als auteurscoach sta ik je met raad en daad terzijde. We werken samen aan een succesvol boekproject. We bepalen aan de hand van gesprekken de inhoud, maken vervolgens de opzet en ook een planning. Tijdens het schrijfproces stimuleer ik je voortdurend, ik geef je inhoudelijke feedback en gevraagd en ongevraagd (…) beproefde adviezen waardoor je weer verder kunt. Uiteraard ben ik ook met verve je ‘stok achter de deur’. Ik ben jouw collega waar je op kunt terugvallen. Zo heb je echt binnen negen maanden jouw boek in handen.

Schrijfcoach of auteurscoach?
Ik ben de eerste in Nederland die zich auteurscoach noemt, die term heb ik heel bewust ontwikkeld. Ik ga namelijk een flink aantal stappen verder dan een schrijfcoach. Ik coach, adviseer en denk mee in alle fasen van het schrijf- én uitgeefproces. Je krijgt dan ook bij mij vanaf het moment dat een auteurscoachingstraject is gestart originele, creatieve ideeën om te verwerken in je manuscript. Zo nodig zet ik schrijfoefeningen in om jou met meer gemak en plezier te leren schrijven. En ik houd zeer scherp de commerciële kansen van jouw boek in wording in de gaten.

Als auteurscoach redigeer ik ook je teksten, zo vaak als nodig is. Ik ben een professionele, ervaren redacteur. Daarnaast wijs ik je op relevante literatuur om jouw manuscript sterker te maken en kom ik voortdurend met ideeën om jezelf als auteur te profileren. Én ik adviseer je over het publiceren, promoten en verkopen van je boek. Zo kan jij in een relatief kort tijdsbestek een succesvol boek schrijven en lanceren.

Door mijn één op één auteurscoaching vind je ook beslist een passende uitgever. Een uitgever die bij wijze van spreken met open armen jouw manuscript accepteert. De boeken die ik heb begeleid kenmerken zich dan ook door kwaliteit, originaliteit en elan. Het zijn stuk voor stuk succesvolle boeken.

Auteurscoaching
Schrijven en het werken aan een boek is een intensief proces dat gebaat is bij een plezierige en soepele samenwerking. Altijd is en blijft het doel van mijn auteurscoaching, zowel online als offline, de totstandkoming van een te publiceren manuscript. Een manuscript dat je met vertrouwen kunt aanbieden bij een grote, commerciële uitgeverij, bij mijn dienstverlenende uitgeverij, Uitgeverij Lente, óf dat je volledig in eigen beheer kunt uitgeven.


Werkwijze Auteurscoachingstraject

Mijn begeleiding als auteurscoach bied ik aan in de vorm van auteurscoachingstrajecten. Per jaar heb ik plaats voor tien zeer gemotiveerde auteurs. Tijdens zo’n auteurscoachingstraject werken we gedurende maximaal negen maanden, en altijd één op één, nauw en gestructureerd samen. Uiteraard hou ik rekening met wie jij bent en wat voor jou het beste werkt. Wil jij een paar weken in stilte en rust werken en heb je geen behoefte aan coaching? Prima, dan ben ik even op de achtergrond aanwezig. Heb je juist behoefte aan meer intensief overleg en feedback op je hoofdstukken? Dan stemmen we dat af en spreken en zien we elkaar vaker. Het uitgangspunt in mijn auteurscoaching is altijd dat jij in de meest optimale omstandigheden en onder de meest gunstige condities jouw boek schrijft. Ik bied daartoe drie typen auteurscoachingstrajecten aan: Groen, Glansrijk en Goud.
Groen is het basis auteurscoachingstraject, zie hieronder voor de inhoud. Glansrijk kent uiteraard ook alle onderdelen van het groene traject, maar is inclusief een retraite week waarin schrijven en inspiratie centraal staan. In 2019 gaan we in september naar de Algarve (zie ook: de Portugese schrijfretraite). En er is de zeer exclusieve mogelijkheid van het Gouden traject: een tiendaagse ‘intensive’ op Bali maakt deel uit van dit auteurscoachingstraject (zie ook: Senang Schrijven op Bali). Door te kiezen voor traject Goud is de kans aanzienlijk dat je je manuscript in de helft van de tijd, in vierenhalve maand kunt afronden.

Elk auteurscoachingstraject bestaat uit:

Beeldmerk zonder stokje Een grondige analyse van het doel en de doelgroep van jouw boek.
Door dit vooraf goed te bepalen krijg én houd je focus tijdens het schrijfproces.
Beeldmerk zonder stokje Het schrijven van een publicatieplan c.q. ‘businessplan’ voor je boek.
Hierin benadrukken we de unique selling points van jouw boek in wording.
Beeldmerk zonder stokje Het samenstellen van een heldere indeling van je boek.
Door het bepalen van de inhoudsopgave en hoofdstukken wordt schrijven (bijna) een invuloefening.
Beeldmerk zonder stokje Een haalbare planning van je schrijfwerkzaamheden.
Hierdoor ga je alle gestelde doelen behalen.
Beeldmerk zonder stokje Regelmatige (on en/of offline) ontmoetingen.
We bespreken tijdens onze sessies van maximaal anderhalf uur per keer, de geschreven teksten en alles wat samenhangt met de publicatie van jouw boek.
Beeldmerk zonder stokje Redactie – in alle fasen – van jouw boek in wording.
In de kantlijn tref je feedback aan en dit wordt verder toegelicht in een leesrapport.
Beeldmerk zonder stokje Een passend uitgeefadvies.
Zodat je boek met een grote kans op succes wordt uitgegeven.
Beeldmerk zonder stokje Creatieve en innovatieve ideeën om jouw boek op de markt te brengen.
Zodat je al voor dat de boekpresentatie plaatsvindt de verkoop beïnvloedt.
Beeldmerk zonder stokje Meedenken over jouw persoonlijke branding in het verlengde van jouw auteurschap.
Het inzetten van jouw website is hiervan een onderdeel.

Door mijn coaching, kennis,
feedback en enthousiasme
heb je binnen negen maanden
jouw boek in handen!

Wil je met mij werken? Meld je dan voor een kennismakingsgesprek. Omdat auteurscoaching een intensief traject is voor ons allebei, is een inhoudelijke en persoonlijke klik belangrijk. Daarom nodig ik je van harte uit voor een vrijblijvende online kennismaking telefonisch, via Skype of Zoom of op locatie, in Rhenen. Deze oriënterende gesprekken duren vijfenveertig minuten. Ook vertel ik je tijdens zo’n oriënterend gesprek graag gedetailleerd over de verschillen tussen het ‘groene’, ‘glansrijke’ en ‘gouden’ auteurscoachingstraject, wat de tarieven zijn van deze bijzondere trajecten, en welke mogelijkheden ik nog meer te bieden heb of het gebied van auteurscoaching. Neem contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking en check of je samen met mij jouw boek wil schrijven!

Begin 2018 – Ik wil een boek schrijven. Om te inspireren en bewustwording te creëren. Schrijven over de natuur en de oplossingen die ze biedt voor al onze uitdagingen. Op zoek naar een auteurscoach beland ik met een stapel verhalen onder mijn arm bij Ineke. Een schot in de roos. Ineke is inhoudelijk betrokken bij mijn verhaal en wat ik ermee voor ogen heb. Ze is een warme persoonlijkheid met een kritische blik en biedt ondersteuning waar ik het nodig heb. Ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt; ze maakt heldere afspraken en komt deze na. Ook op het moment dat het manuscript af is en het wordt aangenomen bij een grote uitgever, blijft ze geïnteresseerd. Ik waardeer dit alles enorm in Ineke en beveel haar dan ook van harte aan.
Annemarit van Broekhoven – van der Made, auteur op het gebied van biomimicry 

De onderstaande titels zijn in een auteurscoachingstraject tot stand gekomen:

Nog niet gevloerd
Nog niet gevloerd
Overeind blijven als je bijna
burn-out bent.

Auteur: Mariska Cornelissen
Uitgeverij Lente

ISBN: 9 789492 783035
€ 20,99
www.indemoedmetmaris.nl
Banaan of Kiwi
Banaan of Kiwi?
Alles wat je wilt weten over maagverkleiningen.
Auteur: Willeke van den Heuvel
Uitgeverij Willeke
ISBN: 978 90 828554 0 1
€ 20,00
www.banaanofkiwi.nl
Concept 21 Voorplat (1)
ALS heb je niet alleen
Balanceren tussen liefde en mantelzorg.
Auteur: Mariska van Gennep
Uitgeverij Lente
ISBN: 978 90 822032 9 5
€ 14,90
www.mariskavangennep.nl
lenteBOgo-boek0717HR
Is jouw organisatie al GO?
Get organised en wordt onverslaanbaar.
Auteur: Bert Dikmans
Uitgeverij Lente
ISBN: 978 94 92783 00 4
€ 19,90
www.t-mc.nl
lenteBOwijweduwen0517.indd
Wij weduwen zijn een taai volkje
Rouwen is topsport zonder voorbereiding.
Auteur: Maya Stomp
Uitgeverij Lente

ISBN: 978 90 82203 22 6
€ 19,90
www.rouwenhoortbijhetleven.nl

Giftige communicatie
Het voorkomen en oplossen van gedoe op het werk.
Auteurs: Sandra Hertogh en Annemarie van der Wel
Uitgeverij Haystack
ISBN: 978 94 61262 11 0
€ 16,95
www.haystack.nl
Failliet zo gek nog niet
Failliet zo gek nog niet
Bewust omgaan met een crisis.
Auteur: Debbie Molhuizen

Uitgeverij Lente
ISBN: 978 90 82203 26 4
€ 29,90
www.debbiemolhuizen.nl
jouw-leefstijl-formule-wenske-pasman
Jouw Leefstijl Formule
Voor meer energie, plezier
en tijd voor jezelf.
Auteur: Wenske Pasman
Edicola Publishing
ISBN: 978 94 92500 02 1
€ 16,95
www.wenskepasman.nl
s-nachts-hoor-ik-de-troostvogel-zingen-linda-lawa
‘ s Nachts hoor ik de troostvogel zingen
Handboek voor leerkrachten
die kinderen van een ouder
met kanker willen steunen. 
Auteur: Linda Lawa
Uitgeverij Pica
ISBN: 978 94 9180 65 7
€ 19,95.
www.lindalawa.nl
Reset jezelf! -Nannet-van-der-Ham
Reset Jezelf!
Creëer de vrouw die je wil zijn, het leven dat je wil leiden en de wereld die je wil zien.
Auteur: Nannet van der Ham

In eigen beheer
ISBN: 978 94 92199 57 7.
€ 24,95 (inclusief workshop)
www.nannetvanderham.nl